charlotte  - radio

Click below to hear all the programs and interviews with Charlotte

Intervju i P4 Stockholm 
Idag är semestern slut för många och en del kanske känner att de tröttnat på sitt jobb. Charlotte Hågård berättar hur du söker jobb på nuförtiden. 

Intervju i P4 Stockholm 
Var femte bleking i enkäten vantrivs på jobbet

Intervju Nordegren & Epstein i P1
Merkuriuspassage, bästa meritförteckningen och riksdagsledamöternas benägenhet att svara på mejl

Intervju Nordegren & Epstein i P1
Så lockar du en arbetsgivare att anställa dig,

Lyssna på inslaget här!

SR Tendens - Du kan vinna jobbet
Charlotte Hågård har arbetat som coach och inspiratör åt arbetssökande sedan mitten på 80 talet hon säger att dagens 80-90talister kommer bli tvungna att hitta nya och mer moderna sätt att söka jobb, eftersom de tillhör en generation som kanske måste byta jobb flera gånger under sin yrkestid.

P4 Extra - Så skriver du ett bra CV

Charlotte Hågårds tips för att skriva ett välkomponerat CV och ansökningsbrev.

P€ Jönköping - Karriärexpert: Elva år kan vara lagom
Efter elva år byter Göran Hägglund partiledar-posten mot något annat. Det kan vara lagom, säger karriärexperten.
 

P1 Nordegren & Epstein - Talang och malörtsambrosia
Talangprogrammen avlöser varandra i TV och företagen slåss om att värva rätt talanger, men är talang medfödd eller något som vi kan tränas oss till?