ledarutveckling

Att vara chef och ledare kan vara inspirerande, utmanande, roligt och svårt. Charlotte coachar chefer på olika nivåer, håller skräddarsydda ledarskaps-program och samtals- och coachutbildningar för nya och erfarna chefer. Ofta utvecklar hon företagsanpassade verktyg, metoder och processer tillsammans med kunden. 

chefscoaching

Chefscoachingen har fokus på att utveckla dig som ledare.Charlotte stöttar både unga ledare och chefer med lång erfarenhet som behöver stöd i sin ledarroll.

 Genom coachingen får du tid och utrymme för reflektion och samtal där du i lugn och ro kan jobba med viktiga frågor, mål, planering och skapa förutsättningar för att du ska lyckas i din ledarroll - och må bra. 
 

executive coaching

Executive-programmet är till för dig som är VD eller högre chef i en verksamhet. Under konfidentiella former har du illgång till en neutral och oberoende samtalspartner. Här är allt fokus på dig och de frågor som är viktiga för att du ska lyckas i ditt jobb och uppdrag
samtidigt som du ska må bra i ditt liv. 

Charlotte har egen erfarenhet av att vara VD samt har coachat många högre chefer i olika företag under många år. 

ledarutbildning

Charlotte har mångårig erfarenhet av att utbilda inom ledarskap, förändringsledning och samtal- & kommunikation för chefer. Hon har tagit fram och genomfört ett stort antal skräddarsydda ledarutveck-lingsprogram under många år. Fokus i våra utbildningar är praktiska och effektiva verktyg.

Läs mer om utbildningarna på Newstarts hemsida här>>