Livs-och karriärplanering

Vill du utvecklas i ditt jobb och karriär? Vill du göra något annat men är osäker på vad? Behöver du vässa ditt CV och LinkedIn-profil och sätta nya mål i livet och karriären? Då har du kommit rätt.

En livs- och karriärplanering hjälper dig att analysera dig själv och vad som är viktiga variabler för ditt välbefinnande i livet och karriären. Du får tillfälle att överväga möjliga utvecklingsvägar och fatta beslut som rör din nuvarande livs- och arbetssituation. Utifrån detta kan du utveckla en personlig handlingsplan som känns meningsfull och intressant.

Behöver du livs- och karriärplanering?

För många av oss är jobbet en stor källa till glädje och utveckling. Men det kan också vara en källa till oro, stress och missnöje, vilket lätt påverkar hela livssituationen. För att komma vidare kan personlig karriärcoaching hjälpa dig att få struktur på dina tankar
och idéer och sätta nya mål.

I programmet får du hjälp med att inventera dig själv och reflektera kring din egen livs- och arbetslivssituation. Det blir ett tillfälle för dig att ett strukturerat sätt reflektera kring dig själv, var du står just nu, var du har varit och vart du vill.  Vid din sida har du en erfaren person som har fokus på dig och din framgång.

Livsplanering handlar om att få helheten att fungera, att ha plats för hela livet. Det som händer oss i privatlivet tenderar att spilla över på yrkeslivet och vice versa.

Karriärplanering har fokus på yrkeslivet och syftar till att hjälpa dig att hitta rätt, sätta nya mål och nå dem.

Personlig livs- och karriärcoaching är rätt för dig om du vill 

 • utvecklas i ditt yrkesliv men känner att du står och stampar  
 •  göra något annat men inte vet vad
 • sätta nya mål i yrkeslivet
 • skapa balans mellan arbete, privatliv och hälsa
 • få bättre självinsikt och kartlägga din egen kompetensprofil
 • hitta alternativa möjligheter internt eller externt 
 • ta nästa kliv i karriären, kanske som chef
 • bli bättre på att marknadsföra dig själv
 • bli bättre och effektivare i din jobbsökning 
 • få bättre balans i livet
 • få professionell coaching kring din CV, LInkedIn-profil eller förbereda dig inför intervjun

I våra coachingprogram tar vi fasta på dina individuella förutsättningar och lägger upp ett program som passar just dig. Vårt uppdrag är att hjälpa dig att lyckas med din målsättning. Det gör vi dels genom en mycket välbeprövad och strukturerad metodik och dels genom att stötta och coacha dig i din utvecklingsprocess.
Din utveckling är vår passion!

Så här går det till

Du bokar tid med en av våra karriärcoacher. Sen ringer vi upp dig och bokar en tid för ett första möte.  Du kan boka karriärcoaching per timme, 5 eller 10 timmarsprogram. I ditt program ingår personlig coaching, ett gediget arbetsmaterial och tillgång till vårt webbaserade karriärverktyg.   Du kan också boka telefoncoaching med oss.

Våra klienter går både kortare upplägg och längre program. Vår process är mycket strukturerad, med många verktyg. Vår beprövade metodik, Newstartmodellen för karriärplanering, består av tre steg, Inåt, Utåt, Framåt, som börjar med ett inledande kartläggningssamtal där vi går igenom din situation, behov och bestämmer upplägg.

Newstarts karriärcoacher
En karriärcoach hos Newstart är din personliga samtalspartner med lång erfarenhet från arbete med människor och organisationer i förändring. Vi har gedigen erfarenhet från olika branscher och befattningar i näringslivet både i Sverige och internationellt. En karriärcoach hos Newstart är din personliga samtalspartner med lång erfarenhet från arbete med människor och organisationer i förändring. 

strukturerad metodik som hjälper dig komma snabbare framåt

Newstart-metoden är mycket beprövad och bygger på 25 års erfarenhet av nära 50 000 människors utvecklingsprocesser i olika faser av yrkeslivet. Modellen och metodiken är testad och beprövad under mer än 20 år i både statliga och privata organisationer med människor i alla åldrar och bakgrund.

Metoden bygger på strukturerad analys och en tre-stegsprocess där du använder olika unika kortverktyg, pappersbaserat arbetsmaterial samt webbaserade verktyg. Under ditt program jobbar du även med hemuppgifter.