ledarutveckling

Att vara chef och ledare kan vara inspirerande, utmanande, roligt och svårt. Charlotte coachar chefer på olika nivåer, håller skräddarsydda ledarskaps-program och samtals- och coachutbildningar för nya och erfarna chefer. Ofta utvecklar hon företagsanpassade verktyg, metoder och processer tillsammans med kunden. 

Charlotte har egen lång erfarenhet av att vara VD samt har coachat många högre chefer i olika företag under många år. 

chefscoaching

Chefscoachingen har fokus på att utveckla dig som ledare, oavsett om du är ung och ny eller erfaren i din ledarroll.

 Genom coachingen får du tid och utrymme för reflektion och samtal där du i lugn och ro kan jobba med viktiga frågor, mål, planering och skapa förutsättningar för att du ska lyckas i din ledarroll - och må bra.

executive coaching

Executive-programmet är till för dig som är VD eller högre chef i en verksamhet. Under konfidentiella former har du illgång till en neutral och oberoende samtalspartner. Här är allt fokus på dig och de frågor som är viktiga för att du ska lyckas i ditt jobb och uppdrag
samtidigt som du ska må bra i ditt liv. 

ledarutbildning

Våra ledarutbildningar har fokus på personligt ledarskap, coachande förhållningssätt, förändringsledning och samtal- & kommunikation för chefer.  Fokus i våra utbildningar är praktiska och effektiva verktyg.

Utbildningarna kombineras ofta och gärna med personlig coaching.